امروز:   30  بهمن  1397  برابر با   19  فوریه  2019 

تغییرشیوه از آموزشی به آموزشی-پژوهشی (کارشناسی ارشد)

دانشجویان گرامی

لطفاً فایل پیوست را با دقت مطالعه نموده و در صورت تمایل و دارا بودن شرایط تغییر شیوه به پژوهش محوری، پس از ثبت نهایی نمرات نیمسال اول ۹۷-۹۸ نسبت به ارسال درخواست‌های خود اقدام فرمایید.

برای دریافت فایل ها می توانید روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

لطفاً درخواست های خود را پس از امضا و ثبت اثر انگشت به همراه کارنامه “در یک فایل pdf ” به ایمیل guilan.elearning@gmail.com ارسال نمایید.