امروز:   30  بهمن  1397  برابر با   19  فوریه  2019 

قابل توجه دانشجویانی که دو ترم مشروط شده اند (کارشناسی ارشد)

دانشجویانی که دو ترم مشروط شده اند (معدل زیر ۱۴) می بایست وارد سامانه سادا شده و از طریق میزکار خود در قسمت “مکاتبات اداری >> فرم های درخواستدرخواست مجوز ادامه تحصیل را ارسال نمایند.