امروز:   22  آذر  1397  برابر با   13  دسامبر  2018 

اطلاعیه مهم: در خصوص مدرک آموزش‌های الکترونیکی

قابل توجه دانشجویان محترم مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه گیلان

به جهت شائبه‌هایی که برای جمعی از دانشجویان این دوره در خصوص درج نام پردیس در مدرک تحصیلی آن‌ها پدید آمده است، به اطلاع می‌رساند که انتقال آموزش‌های الکترونیکی صرفاً از لحاظ موقعیت مکانی بوده و در نوع صدور مدرک آن‌‌ها، نام پردیس دانشگاهی درج نمی‌گردد.

صدور کلیه مدارک دانشگاهی بر اساس مجوز صادره از طرف وزارت متبوع است و دانشگاه‌ها صرفاً بر اساس آن عمل خواهند نمود. لذا صدور مدرک این دسته از دانشجویان کما فی السابق به نام “آموزش‌های الکترونیکی” خواهد بود.

 

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاهی

مرکز آموزش‌های الکترونیکی و پردیس دانشگاهی