امروز:   22  آذر  1397  برابر با   13  دسامبر  2018 

محل برگزاری آزمون پایان ترم (مقطع کارشناسی ارشد) + نام و مشخصات خوابگاه های خودگردان

دانشجویان گرامی
محل برگزاری آزمون‌های پایان ترم در پردیس دانشگاه گیلان خواهد بود.

در ضمن نام و مشخصات خوابگاه های خودگردان در فایل ضمیمه موجود است.

خوابگاه‌های خودگردان