امروز:   30  بهمن  1397  برابر با   19  فوریه  2019 

لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸ (مقطع کارشناسی ارشد)

دانشجویان گرامی

لیست دروس زیر صرفاً جهت آگاهی شما از دروس ارائه شده در این ترم می‌باشد. لازم است در زمان انتخاب واحد از طریق سامانه سادا اقدام به اخذ دروس مناسب خود فرمایید.

هرگونه اشتباه برعهده دانشجو خواهد بود.

فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
نام درس کد درس نام استاد
امنیت تجارت الکترونیکی ۱۲۲۶۵۸۱۰۵ دکتر رضا ابراهیمی
سیستم های تصمیم یار هوشمند ۱۲۲۶۵۸۰۱۰ دکتر ساسان حسینعلی زاده
محاسبات توری ۱۲۲۶۵۸۱۲۸ دکتر اسدالله شاه بهرامی
مدیریت ارتباط با مشتری ۱۲۲۶۵۸۱۰۳ دکتر ساسان حسینعلی زاده
مدیریت زنجیره عرضه ۱۲۲۶۵۸۱۰۹ دکتر سیما احمدپور
مهندسی فناوری اطلاعات ۲-جبرانی ۱۲۲۶۵۸۰۵ دکتر فرشید مهردوست
روش تحقیق و سمینار ۱۲۲۶۵۸۱۱۱

دکتر سید محمدحسین شکریان

دکتر اسدالله شاه بهرامی

دکتر مهدی امینیان

دکتر محمد صالحی

پایان نامه ۱۲۲۶۵۸۱۱۲

دکتر حمیدرضا احمدی فر

دکتر اسدالله شاه بهرامی

دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل

دکتر رضا ابراهیمی آتانی

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 
نام درس کد درس نام استاد

ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتر

۱۲۲۶۸۰۰۷ دکتر فرشید مهردوست
پایگاه داده های چند رسانه ای ۱۲۲۶۸۰۷۲ دکتر اسدالله شاه بهرامی
داده کاوی ۱۲۲۶۸۰۷۱ دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل
سیستم عامل پیشرفته ۱۲۲۶۸۰۰۴ دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل
سیستم عامل جبرانی ۱۲۲۶۵۸۰۸

مهندس علی محمد نوروززاده

سیستم های توزیع شده ۱۲۲۶۸۰۱۰

دکتر حمیدرضا احمدی فر

سمینار ۱۲۲۶۸۰۲۰

دکتر مهدی امینیان

دکتر محمدحسین شکریان

دکتر اسدالله شاه بهرامی

دکتر محمد صالحی

پایان نامه ۱۲۲۶۸۰۲۲

دکتر اسدالله شاه بهرامی

دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل

دکتر حمیدرضا احمدی فر

دکتر سید محمد حسین شکریان

دکتر مهدی امینیان

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
نام درس کد درس نام استاد
امنیت شبکه ۱۲۲۶۵۸۱۰ دکتر رضا ابراهیمی آتانی
تامین کیفیت در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری ۱۲۲۶۵۸۱۶ دکتر جلیل سیفعلی هرسینی
شبکه های نوری ۱۲۲۶۵۸۰۳ دکتر مهدی امینیان
مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری ۱۲۲۶۵۸۱۹ دکتر سیما احمدپور
مدیریت شبکه های مخابراتی و کامپیوتری ۱۲۲۶۵۸۱۱ دکتر محمد صالحی
مهندسی فناوری اطلاعات ۲-جبرانی ۱۲۲۶۵۸۰۶ دکتر فرشید مهردوست
روش تحقیق و سمینار ۱۲۲۶۵۸۱۳

دکتر مهدی امینیان

دکتر محمد صالحی

دکتر سید محمدحسین شکریان

دکتر اسدالله شاه بهرامی

پایان نامه ۱۲۲۶۵۸۱۴

دکتر مهدی امینیان

دکتر محمد صالحی

دکتر سید محمدحسین شکریان

دکتر حمیدرضا احمدی فر

دکتر رضا ابراهیمی آتانی

 

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
نام درس کد درس نام استاد
انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی) ۱۲۱۳۸۰۰۵ دکتر جواد محمودی مهر
ترمودینامیک پیشرفته ۱۲۱۳۸۰۰۴ دکتر کوروش جواهرده
دینامیک سیالات محاسباتی ۱ ۱۲۱۳۸۰۲۳ دکتر حامد محدث دیلمی
ریاضیات پیشرفته ۱ ۱۲۱۳۸۰۰۱ دکتر اسماعیل خالقی
مکانیک محیط های پیوسته ۱۲۱۳۸۰۰۲ دکتر حسن اسدی گیلاکجانی
محاسبات عددی پیشرفته ۱۲۱۳۸۰۰۳ دکتر محمد کلته
سمینار ۱۲۱۳۸۰۰۷ دکتر رضا جمیل نیا
پایان نامه ۱۲۱۳۸۰۰۰

دکتر محمد کلته

دکتر کورش جواهرده

دکتر حسن اسدی گیلاکجانی

دکتر اسماعیل خالقی

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
نام درس کد درس نام استاد
ارتعاشات پیشرفته (ممتد) ۱۲۱۳۸۱۱۷ دکتر رضا انصاری خلخالی
تغییر شکل فلزات ۱۲۱۳۸۱۱۹ دکتر علی باستی
ریاضیات پیشرفته ۱ ۱۲۱۳۸۱۰۰ دکتر اسماعیل خالقی
سمینار ۱۲۱۳۸۱۰۹ دکتر رضا جمیل نیا
سیستم های اندازه گیری پیشرفته ۱۲۱۳۸۱۲۱ دکتر علی چایی بخش لنگرودی
کنترل فازی ۱۲۱۳۸۱۱۳ دکتر علی جمالی
مکانیک محیط های پیوسته ۱۲۱۳۸۱۰۱ دکتر حسن اسدی گیلاکجانی
مباحث منتخب در طراحی کاربردی ۱۲۱۳۸۱۰۸ دکتر علی جمالی
پایان نامه ۱۲۱۳۷۹۸

دکتر علی چایی بخش

دکتر علی باستی

دکتر رضا انصاری خلخالی

دکتر حسن اسدی گیلاکجانی

 

آموزش زبان انگلیسی
نام درس کد درس نام استاد
تجزیه و تحلیل کلام ۱۶۱۲۸۰۱۲ دکتر مریم دانای طوسی
جامعه شناسی زبان ۱۶۱۲۸۰۲۰ دکتر غلامحسین شعبانی
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان ۱۶۱۲۸۰۲۶ دکتر امیر مهدوی
روش های تدریس مهارت های زبان ۱۶۱۲۸۰۲۵ دکتر ژاله حساس خواه
زبانشناسی مقابله‌ای و تجزیه و تحلیل خطاها ۱۶۱۲۸۰۰۶ دکتر بهزاد برکت
سمینار (مسایل آموزش زبان) ۱۶۱۲۸۰۱۱ دکتر عبدالرضا تحریری
نگارش متون علمی دانشگاهی ۱۶۱۲۸۰۲۷ دکتر مسعود خلیلی ثابت
نظریه‌های روانشناسی زبان ۱۶۱۲۸۰۲۸ دکتر بهزاد برکت
پایان نامه ۱۶۱۲۸۰۳۰

دکتر تحریری

دکتر دانای طوسی

دکتر ژاله حساس خواه

دکتر بهزاد برکت

دکتر شعبانی

دکتر خلیلی ثابت

 

ریاضی کاربردی
نام درس کد درس نام استاد
برنامه ریزی صحیح ۱۰۱۰۸۰۸ دکتر مازیار صلاحی
کنترل خطی و غیرخطی ۱۰۱۰۸۰۹ دکتر محمد کیانپور
سمینار ۱۰۱۰۸۰۰۷

دکتر فرشید مهردوست

دکتر مازیار صلاحی

پایان نامه ۱۰۱۰۸۰۹۰

دکتر فرشید مهردوست

دکتر مازیار صلاحی

دکتر محمد کیانپور

دکتر حسین امینی خواه

 

مهندسی برق گرایش مخابرات
نام درس کد درس نام استاد
تئوری پیشرفته مخابرات ۱۲۱۰۸۰۰۷ دکتر غلامرضا باقرسلیمی
سیستم‌های مخابرات بی‌سیم ۱۲۱۰۸۰۵۱ دکتر جلیل سیفعلی هرسینی
شبکه های مخابراتی ۱۲۱۰۸۰۴۲ دکتر جلیل سیفعلی هرسینی
مباحث ویژه در مهندسی برق ۲ ۱۲۱۰۸۰۲۵ دکتر غلامرضا باقرسلیمی
سمینار ۱۲۱۰۸۰۲۳

دکتر غلامرضا باقرسلیمی

دکتر جلیل سیفعلی هرسینی

پایان نامه ۱۲۱۰۸۰۳۰

دکتر غلامرضا باقرسلیمی

دکتر جلیل سیفعلی هرسینی

 

زبان و ادبیات فارسی
نام درس کد درس نام استاد
تحقیق در دستور زبان فارسی ۱۶۱۰۸۰۱۲ دکتر معصومه غیوری
عربی ۲ نثر عربی ۱۶۱۰۸۰۲۲ دکتر علی صفایی
نثر فارسی ۲ تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه ۱۶۱۰۸۰۱۹ دکتر محمدعلی خزانه دارلو
نثر فارسی ۴ مصباح الهدایه ۱۶۱۰۸۰۲۶ دکتر رضا چراغی
نظم فارسی ۲ ناصر خسرو و سنایی ۱۶۱۰۸۰۱۵ دکتر ملک محمد رنجبر
نظم فارسی ۳ خاقانی و نظامی ۱۶۱۰۸۰۱۶ دکتر رضا چراغی
نظم فارسی ۵ گلشن راز ۱۶۱۰۸۰۲۵ دکتر معصومه غیوری
سمینار ۱۶۱۰۸۰۳۰ دکتر احمد رضی
پایان نامه ۱۶۱۰۸۰۳۴

دکتر محمدعلی خزانه دارلو

دکتر علی صفایی

دکتر محمود رنجبر

دکتر رضا چراغی

دکتر معصومه غیوری

دکتر احمد رضی

 

ادبیات کودک و نوجوان
نام درس کد درس نام استاد
ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ۱۶۱۰۱۰۱۶ دکتر فرزانه آقاپور
بلاغت کاربردی ۱۶۱۰۱۰۶ دکتر رضا چراغی
شعر کودک و نوجوان ۱۶۱۰۱۰۱۵ دکتر نگین صفری نژاد بی نظیر
کودک و رسانه ۱۶۱۰۱۰۱۳ دکتر معصومه غیوری
پایان نامه ۱۶۱۰۱۰۲۳

دکتر نگین صفری نژاد بی نظیر

دکتر رضا چراغی

دکتر معصومه غیوری

دکتر ملک محمد رنجبر