امروز:   24  مهر  1397  برابر با   16  اکتبر  2018 

اطلاعیه: پرداخت شهریه ثابت

دانشجویان ورودی جدید، جهت انجام فرایند انتخاب واحد، می‌بایست نسبت به پرداخت هرچه سریع تر شهریه ثابت خود (یک میلیون و دویست هزار تومان) اقدام […]