امروز:   6  اسفند  1396  برابر با   25  فوریه  2018 

کلاس راهنمای آموزش مجازی (ویژه دانشجویان کارشناسی)

کلاس راهنمای آموزش مجازی، فردا ۱۵ مهر ۹۶ راس ساعت ۱۸ در ساختمان کوشیار دانشکده علوم ریاضی، کلاس شماره ۹ ( ابتدای منظریه) برگزار خواهد شد.