امروز:   6  اسفند  1396  برابر با   25  فوریه  2018 

قابل توجه دانشجویان گرامی

مشخصات مهمانسرا و خوابگاه های خود گردان تحت نظر دانشگاه گیلان به صورت زیر است:

۱- خوابگاه مهستان – رشت – چهارراه حشمت ( سرکار خانم نجم  ) – شماره تلفن: ۰۱۳۳۳۴۲۴۵۶۷

۲- خوابگاه المیرا – رشت – خیابان فکوری – داخل کوچه ( سرکار خانم وخشوری ) – شماره همراه: ۰۹۱۱۳۳۷۹۶۵۵

۳- مهمانسرای دانشگاه ( آقای یوسفی ) – شماره تلفن: ۰۱۳۳۳۶۹۰۶۷۱

ضمناً رستوران جنب دانشکده علوم انسانی نیز آماده سرویس دهی دانشجویان گرامی خواهد بود.