امروز:   3  خرداد  1397  برابر با   24  مه  2018    سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۱ و ۹۲

برای جلویگری از بروز هرگونه مشکل خواهشمند است در اسرع وقت برای انجام امور تسویه حساب و پیگیری های آموزشی آن به مرکز الکترونیکی مراجعه نمایید.