امروز:   6  اسفند  1396  برابر با   25  فوریه  2018 

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات (شبکه و تجارت) ورودی ۹۵ و ماقبل

دانشجویان ورودی ۹۵ و ماقبل رشته مهندسی IT

می توانید درس معماری شبکه های ذخیره سازی را با کد ۱۲۲۶۵۸۳۰ اخذ نمایید.