امروز:   30  بهمن  1397  برابر با   19  فوریه  2019 

زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان کلیه مقاطع دانشگاه گیلان برای نیمسال اوّل ۹۶-۹۷

زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان کلیه مقاطع دانشگاه گیلان برای نیمسال اوّل ۹۶-۹۷ به شرح زیر می باشد

ورودی

تاریخ شروع

انتخاب واحد

ساعت شروع

انتخاب واحد

تاریخ پایان

انتخاب واحد

ساعت پایان

انتخاب واحد

۹۲ و ماقبل یکشنبه ۱۳۹۶/۶/۵ ۹ یکشنبه ۱۳۹۶/۶/۵ ۲۳:۵۹
۹۳ دوشنبه ۱۳۹۶/۶/۶ ۹ دوشنبه ۱۳۹۶/۶/۶ ۲۳:۵۹
۹۴ سه شنبه ۱۳۹۶/۶/۷ ۹ سه شنبه ۱۳۹۶/۶/۷ ۲۳:۵۹
۹۵ چهارشنبه ۱۳۹۶/۶/۸ ۹ چهارشنبه ۱۳۹۶/۶/۸ ۲۳:۵۹
کلیه ورودی ها پنج شنبه ۱۳۹۶/۶/۹ ۰۰:۰۱ جمعه ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۲۳:۵۹
۹۲ و ماقبل شنبه ۱۳۹۶/۶/۱۱ ۰۸:۰۰ شنبه ۱۳۹۶/۶/۱۱ ۱۲:۰۰
۹۳ شنبه ۱۳۹۶/۶/۱۱ ۱۲:۰۱ شنبه ۱۳۹۶/۶/۱۱ ۱۶:۰۰
۹۴ یکشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۲ ۰۸:۰۰ یکشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۲ ۱۲:۰۰
۹۵ یکشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۲ ۱۲:۰۱ یکشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۲ ۱۶:۰۰