امروز:   2  فروردین  1397  برابر با   22  مارس  2018 

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۵

به اطلاع می رساند انتخاب واحد در روز های پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه ۹۵ تمدید شد.