امروز:   2  فروردین  1397  برابر با   22  مارس  2018 

برنامه کلاس های حضوری نوبت دوم نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ، ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

برنامه کلاس های حضوری نوبت دوم نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ،  ۲۱ و ۲۲  اردیبهشت ۱۳۹۶ به تفکیک رشته ها:

مهندسی برق مخابرات

آموزش زبان انگلیسی

ادبیات فارسی

مهندسی فناوری اطلاعات ( جدید )

ریاضی کاربردی

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

لازم به ذکر است که کلاس ها در محل دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.