امروز:   2  فروردین  1397  برابر با   22  مارس  2018 

برنامه کلاس های حضوری نوبت اول نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ، ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

برنامه کلاس های حضوری نوبت اول نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ، ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ به تفکیک رشته ها:

مهندسی برق – مخابرات ( جدید )

مهندسی فناوری اطلاعات ( جدید )

آموزش زبان انگلیسی

ادبیات فارسی

ریاضی کاربردی

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

لازم به ذکر است که کلاس ها در محل دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.