امروز:   2  فروردین  1397  برابر با   22  مارس  2018 

اطلاعیه حذف اضطراری و حذف ترم

دانشجویان گرامی

زمان حذف اضطراری نیمسال دوم ۹۵-۹۶ از تاریخ ۹۶/۲/۳۱  لغایت ۹۶/۳/۳ می باشد که تنها از طریق سیستم سادا می توانید یک درس را حذف نمایید.

====================================================================

آخرین فرصت حذف ترم (یک نیمسال) طبق مقررات آموزشی قبل از شروع امتحانات نیمسال می باشد که می بایست از طریق سیستم سادا درخواست شخصی خود را ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است به ارسال و درخواست بعد از زمان قید شده، به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.