امروز:   22  آذر  1397  برابر با   13  دسامبر  2018 

مشاهده فیلم آشنایی با سامانه یادگیری الکترونیکی (ویژه دانشجویان)

راهنمای آموزش مجازی دانشگاه گیلان (ویژه دانشجویان)