مبانی داده کاوی و آشنایی با نرم افزار وکا - دوره آزاد ( مجازی )

مبانی داده کاوی و آشنایی با نرم افزار وکا

پیش ثبت نام

نام دوره: مبانی داده کاوی و آشنایی با نرم افزار وکا - دوره آزاد ( مجازی )

شرح مختصر:

--

مدت دوره: 10 ساعت

شروع: لازم به ذکر است که زمان دقیق شروع دوره پس از به حد نصاب رسیدن ثبت نام کنندگان ( ۲۵ نفر ) از طریق سایت و تماس تلفنی اعلام خواهد شد

هزینه: 500000 ریال

( در مرحله اول، پیش ثبت نام دوره آموزشی با مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ ریال ازطریق لینک مربوطه انجام می گردد و مابقی مبلغ دوره پس از مشخص شدن زمان دقیق شروع دوره از طریق لینک ثبت نام قطعی دریافت خواهد شد )

مدرس: سید ابوالقاسم میرروشندل - آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

سرفصل درس:

مقدمات داده کاوی

پیش پردازش داده ها

مبانی انباره داده ها

آشنایی با دسته بندی و خوشه بندی

آشنایی با نرم افزار وکا

معرفی نحوه ساخت مجموعه داده ها و انجام پیش پرداش در وکا

اعمال الگوریتمهای داده کاوی با استفاده از وکا

انتخاب ویژگی ها و مهندسی آنها با استفاده از وکا