دوره های آموزشی در حال اجرا ( مجازی )

ICDL

نام دوره: ICDL

مدت دوره: 10 ساعت

توضیحات بیشتر پیش ثبت نام

ICDL

آموزشی کاربردی مقدماتی و پیشرفته Matlab

نام دوره: آموزشی کاربردی مقدماتی و پیشرفته Matlab

مدت دوره: 10 ساعت

توضیحات بیشتر پیش ثبت نام

آموزشی کاربردی مقدماتی و پیشرفته Matlab

مبانی داده کاوی و آشنایی با نرم افزار وکا

نام دوره: مبانی داده کاوی و آشنایی با نرم افزار وکا

مدت دوره: 10 ساعت

توضیحات بیشتر پیش ثبت نام

مبانی داده کاوی و آشنایی با نرم افزار وکا

گرافیک کامپیوتری با استفاده از OpenGL

نام دوره: گرافیک کامپیوتری با استفاده از OpenGL

مدت دوره: 12 ساعت

توضیحات بیشتر پیش ثبت نام

گرافیک کامپیوتری با استفاده از OpenGL

آموزشی طراحی وب با PHP

نام دوره: آموزشی طراحی وب با PHP

مدت دوره: 10 ساعت

توضیحات بیشتر پیش ثبت نام

آموزشی طراحی وب با PHP
دوره های آموزشی آتی ( مجازی )

آموزش مقدماتی فتو شاپ

نام دوره: آموزش مقدماتی فتو شاپ

مدت دوره: 10 ساعت

توضیحات بیشتر

آموزش مقدماتی فتو شاپ

آموزشی داده کاوی با نرم افزار SPSS Clementine

نام دوره: آموزشی داده کاوی با نرم افزار SPSS Clementine

مدت دوره: 15 ساعت

توضیحات بیشتر

آموزشی داده کاوی با نرم افزار SPSS Clementine

آموزش مقدماتی لینوکس

نام دوره: آموزش مقدماتی لینوکس

مدت دوره: 10 ساعت

توضیحات بیشتر

آموزش مقدماتی لینوکس

برنامه نویسی مقدماتی BASH

نام دوره: برنامه نویسی مقدماتی BASH

مدت دوره: 15 ساعت

توضیحات بیشتر

برنامه نویسی مقدماتی BASH