امروز:   1  آذر  1396  برابر با   22  نوامبر  2017 

درخصوص مشروطی و اخراجی

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند در صورتی که دو ترم متوالی مشروط شده اند و یا میانگین معدل کل آنها کمتر از ۱۴ است، باید […]

رفع مشکلات آموزشی و فنی

دانشجویان گرامی برای طرح و رفع مشکل آموزشی و فنی خود می‌توانند به بخش «پشتیبانی آموزشی» و «پشتیبانی فنی» پیام ارسال نمایند.