امروز:   2  مهر  1396  برابر با   24  سپتامبر  2017 

رفع مشکلات آموزشی و فنی

دانشجویان گرامی برای طرح و رفع مشکل آموزشی و فنی خود می‌توانند به بخش «پشتیبانی آموزشی» و «پشتیبانی فنی» پیام ارسال نمایند.