امروز:   27  آذر  1396  برابر با   18  دسامبر  2017 

کلاس راهنمای آموزش مجازی (ویژه دانشجویان کارشناسی)

کلاس راهنمای آموزش مجازی، فردا ۱۵ مهر ۹۶ راس ساعت ۱۸ در ساختمان کوشیار دانشکده علوم ریاضی، کلاس شماره ۹ ( ابتدای منظریه) برگزار خواهد شد.