امروز:   7  تیر  1396  برابر با   28  ژوئن  2017 

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان محترمی که ۳۲ واحد را گذرانده  و در شرف دانش آموختگی می باشند. ، هرچه سریعتر جهت رفع نقص پرونده و تکمیل مدارک با آموزش تماس بگیرند.