امروز:   28  مرداد  1396  برابر با   19  آگوست  2017 

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان محترمی که ۳۲ واحد را گذرانده  و در شرف دانش آموختگی می باشند. ، هرچه سریعتر جهت رفع نقص پرونده و تکمیل مدارک با آموزش تماس بگیرند.