امروز:   1  آذر  1396  برابر با   22  نوامبر  2017 

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۵ .::. رشته های کامپیوتر(نرم افزار)، فناوری اطلاعات (شبکه و تجارت)

دانشجویان گرامی

بنا به سفارش گروه کامپیوتر، شما تنها می توانید دروس زیر را برای انتخاب واحد نیمسال اول ۹۶-۹۷ اخذ نمایید:

گروه مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
ورودی ۹۵ (نیمسال اول) شبکه های کامپیوتری پیشرفته معماری نرم افزار سمینار
ورودی ۹۵ (نیمسال دوم) پردازش موازی پایگاه داده پیشرفته مهندسی نرم افزار پیشرفته

 

گروه مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت)
ورودی ۹۵ (نیمسال اول) معماری نرم افزار ذخیره و بازیابی اطلاعات تحت وب سمینار
ورودی ۹۵ (نیمسال دوم) سیستم های پرداخت الکترونیک مهندسی سیستم های تجارت الکترونیک هوش تجاری

 

گروه مهندسی فناوری اطلاعات (شبکه)
ورودی ۹۵ (نیمسال اول) شبکه های بی سیم معماری شبکه های ذخیره سازی سمینار
ورودی ۹۵ (نیمسال دوم) سیستم های توزیعی شبکه های کامپیوتری پیشرفته

ارزیابی شبکه های کامپیوتری