امروز:   6  مرداد  1396  برابر با   28  ژولای  2017 

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۴

دانشجویانی که اسامی آنها برای تغییر شیوه اعلام شده بود، می بایست قبل از امتحانات نیمسال اول ۹۵ به مدیر گروه رشته خود مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه در زمان مذکور به منزله لغو تغییر شیوه خواهد بود.