امروز:   7  تیر  1396  برابر با   28  ژوئن  2017 

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۵

به اطلاع می رساند انتخاب واحد در روز های پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه ۹۵ تمدید شد.