امروز:   27  آذر  1396  برابر با   18  دسامبر  2017 

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۵

به اطلاع می رساند انتخاب واحد در روز های پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه ۹۵ تمدید شد.