امروز:   27  آذر  1396  برابر با   18  دسامبر  2017 

برنامه کلاس های حضوری نوبت اول نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ، ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

برنامه کلاس های حضوری نوبت اول نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ، ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ به تفکیک رشته ها:

مهندسی برق – مخابرات ( جدید )

مهندسی فناوری اطلاعات ( جدید )

آموزش زبان انگلیسی

ادبیات فارسی

ریاضی کاربردی

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

لازم به ذکر است که کلاس ها در محل دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.