امروز:   7  مرداد  1395  برابر با   28  ژولای  2016 

 

  • تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۴-۹۵   ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ - حذف اضطراری (تکدرس): ۵ اردیبهشت ماه لغایت ۸ اردیبهشت ماه ۹۵ کلاس حضوری اول: ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه ۹۵ کلاس حضوری دوم: ۳۰ و […]

 

 

online_meeting-0.3